tel.: +48 61 8172 693   |   fax: +48 61 8172 545
e-mail: piorex@piorex.pl

Katalog produktów

Rozwój eksportu w firmie Piórex

2014-10-22

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 oraz Budżetu Państwa.

Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Projekt: „Rozwój eksportu w firmie "Piórex" Spółka Akcyjna poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu”
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-30-134/13-00
Okres realizacji: 01/09/2013 – 31/08/2015
Całkowita wartość projektu: 302 466,00 PLN

Wartość dofinansowania: 226 849,50 PLN, 75% wydatków kwalifikowanych na realizację Projektu, w tym:
- 85% kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (192 822,07 PLN)
- 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej (34 027,43 PLN)

DOTACJE NA INNOWACJE – Inwestujemy w Waszą przyszłość